Category Archives: Projektledelse

Insoft Digital leverer projektledelse til Region Syddanmark

Insoft Digital har indgået kontrakt med Region Syddanmarks Praksisafdeling om at levere projektledelse og konsulentydelser til flytning af det sundhedsfaglige tværsektorielle information over på den nationale portal sundhed.dk.

Et sammenhængende sundhedsvæsen kræver en velfungerende platform for den tværsektorielle sundhedsinformation. Visinfosyd.dk er Region Syddanmarks tværsektorielle informationsplatform målrettet information mellem sundhedsfaglige partnere i praksis, kommuner og på sygehuse. Visinfosyd.dk er aftalt i sundhedsaftalerne og drives af Syddansk Sundhedsinnovation som en platform for Region Syddanmarks tværsektorielle sundhedsinformation og er regionens tredje mest besøgte hjemmeside.

Syddansk Sundhedsinformation har iværksat en omfattende analyse ved konsulentbureauet Advice Digital, som skulle vurdere, hvilke muligheder, der er for valg af ny teknisk platform til fremtidens visinfosyd.dk.

Analysens hovedkonklusioner er, at Visinfosyd.dk rummer potentialer for forbedring og står over for en række kritiske valg, da:

  • Brugergrænsefladen er forældet
  • Den tekniske platform er ikke tidssvarende og Region Syddanmark står foran indkøb af nyt CMS
  • Indholdet er omfattende (ca. 3.000 sider) og arbejdskrævende at vedligeholde
  • Integrationen til sundhed.dk (eksporten) fungerer ikke

Analysens formål var også at sammenligne de to nuværende udgaver af sundhed.dk og visinfosyd.dk samt inddrage eksisterende analyser. Samtidig skulle analysen også vurdere, hvorvidt sundhed.dk kan fungere som platform for regionens tværsektorielle sundhedsinformation eller om indholdet på visinfosyd.dk bedst kan fungere i et regionalt CMS.

Med udgangspunkt i analysens konklusioner og efter en grundig analyse er det besluttet, at indholdet på nuværende VisInfoSyd hjemmeside skal flyttes over på den nationale portal sundhed.dk. Insoft Digital står for projektledelse og praktisk konsulentbistand.

Besøg VisInfoSyd
Besøg sundhed.dk