Monthly Archives: August 2013

Website til Nordic PPI

Insoft Digital har været med til at bygge visuel identitet og hjemmeside for et større nordisk samarbejde projekt: Nordic Public-Private Innovation Network.

Samarbejdet koordineres af Syddansk Sundhedsinnovation og i projektet deltager repræsentanter fra Danmark, Norge, Finland og Sverige.

Websitet er bygget i Umbraco CMS og består af bl.a. kalender, arbejdspakker, nyhedsbrev, kontaktformular mv.

PPI er en ny form for samarbejde mellem offentlige institutioner og private virksomheder, med det formål at skabe nye og innovative løsninger. Løsningerne skal gøre den offentlige sektor mere effektiv, skabe mere markedsværdi og sikre kvaliteten for både borgere og medarbejdere.

Læs mere og se websitet her.

Insoft Digital leverer projektledelse til Region Syddanmark

Insoft Digital har indgået kontrakt med Region Syddanmarks Praksisafdeling om at levere projektledelse og konsulentydelser til flytning af det sundhedsfaglige tværsektorielle information over på den nationale portal sundhed.dk.

Et sammenhængende sundhedsvæsen kræver en velfungerende platform for den tværsektorielle sundhedsinformation. Visinfosyd.dk er Region Syddanmarks tværsektorielle informationsplatform målrettet information mellem sundhedsfaglige partnere i praksis, kommuner og på sygehuse. Visinfosyd.dk er aftalt i sundhedsaftalerne og drives af Syddansk Sundhedsinnovation som en platform for Region Syddanmarks tværsektorielle sundhedsinformation og er regionens tredje mest besøgte hjemmeside.

Syddansk Sundhedsinformation har iværksat en omfattende analyse ved konsulentbureauet Advice Digital, som skulle vurdere, hvilke muligheder, der er for valg af ny teknisk platform til fremtidens visinfosyd.dk.

Analysens hovedkonklusioner er, at Visinfosyd.dk rummer potentialer for forbedring og står over for en række kritiske valg, da:

  • Brugergrænsefladen er forældet
  • Den tekniske platform er ikke tidssvarende og Region Syddanmark står foran indkøb af nyt CMS
  • Indholdet er omfattende (ca. 3.000 sider) og arbejdskrævende at vedligeholde
  • Integrationen til sundhed.dk (eksporten) fungerer ikke

Analysens formål var også at sammenligne de to nuværende udgaver af sundhed.dk og visinfosyd.dk samt inddrage eksisterende analyser. Samtidig skulle analysen også vurdere, hvorvidt sundhed.dk kan fungere som platform for regionens tværsektorielle sundhedsinformation eller om indholdet på visinfosyd.dk bedst kan fungere i et regionalt CMS.

Med udgangspunkt i analysens konklusioner og efter en grundig analyse er det besluttet, at indholdet på nuværende VisInfoSyd hjemmeside skal flyttes over på den nationale portal sundhed.dk. Insoft Digital står for projektledelse og praktisk konsulentbistand.

Besøg VisInfoSyd
Besøg sundhed.dk